O nás

Více než 10 let jsme pracovaly na Základní škole speciální a Praktické škole v Litvínově jako učitelky. Po dobu našeho působení v této škole jsme začaly narážet na problém týkající se dalšího uplatnění dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.

Po ukončení školní docházky mohou někteří z nich absolvovat ještě Praktickou školu (typ střední dní školy), ale tím jejich seberealizace končí.

V našem regionu nebyla dostatečná nabídka sociálních služeb, které by pomohly rodičům a jejich dětem s postižením. Pro takto handicapované dospělé lidi adekvátní zázemí scházelo.

To jsme chtěly změnit. Proto na popud rodičů dětí s mentálním postižením, jejichž děti dnes už dospívají nebo jsou dospělé, vznikl Ústav Uzlík Litvínov, z. ú., nezisková organizace pomáhající osobám se zdravotním postižením.

Cílem naší činnosti je pomáhat osobám s postižením v jejich fyzické a psychické soběstačnosti, aktivizovat je a podporovat je v jejich osobním růstu. Umožnit jim prožívání běžného života v nejvyšší možné míře a zajistit k tomu zázemí a důstojné prostředí. Podporovat jejich integraci do společnosti – dát těmto lidem prostor k zapojení se do společenského a kulturního života, a být tak součástí většinové společnosti.

Jelikož našimi klienty nejsou pouze osoby s MP, ale také lidé na vozíku a osoby s dalšími zdravotními problémy, sháníme v současnosti ještě některé potřebné vybavení dílny, neboť tu je třeba dovybavit různými relaxačními, kompenzačními a rehabilitačními pomůckami.  

V tomto smyslu se proto obracíme na širší veřejnost s prosbou o příspěvek na její dovybavení. Pokud byste měli doma, ve firmě, kdekoliv byť jen jednu věc, kterou byste mohli postrádat, zkuste prosím projít náš seznam na stránce Podpořte nás. Děkujeme.