Máme pronájem

Dobré odpoledne,

oznamujeme všem našim příznivcům, že je ruka v rukávě 😀. Včera jsme podepsaly smlouvu o pronájmu prostor se Základní školou speciální a Praktickou školou v Litvínově.

Klienti sociálně terapeutické dílny budou v příjemném, bezbariérovém prostředí s možností využívání odborných učeben, jako je např. počítačová učebna, třída s interaktivní tabulí, kuchyňka, keramická dílna, snoezelen aj.

Děkujeme paní ředitelce Evě Sekyrkové za to, že nám poskytla azyl. Moc si toho vážíme ❤️.

Lenka a Stáňa